Våra tjänster

Teknikförvaltning i Stockholm AB erbjuder en rad tjänster som underlättar för fastighetsägare och styrelser i bostadsrättsföreningar.

Teknisk förvaltning och fastighetsförvaltning

Utifrån vår verksamhetsmodell, TF drift och underhållsledning, erbjuder vi teknisk förvaltning av Er fastighet. I vårt grundpaket TF drift- och underhållsledning i vilket ingår:

 • Fastställande av initial status på fastigheten upprättande av åtgärdsplan/genomförande.
 • Frekvent rondering, rapportering, dokumentation och åtgärdsförlag.
 • Upphandling, styrning och rapportering av drift och underhållstjänster.
 • Upphandling, styrning och rapportering av renovering, om- och tillbyggnadsarbeten.
 • TF-VS, ett verksamhetssystem där fastighetsägaren kan följa alla aktivister och rapportering i realtid via webportal

I samråd med fastighetsägaren väljer vi de bästa partnerna i vårt nätverk för bas och experttjänster eller annat med avseende på kompetens, funktion och ekonomi. TF ansvar för ledning, funktion och kvalitet. En partner som inte levererar efter förväntan byts. På så sätt kan vi alltid garantera kvalitet, effektivitet och låga fasta kostnader.

Tilläggstjänster

Till grundpaketet kan fastighetsägaren valfritt lägga till följande tjänster:

 • TF-Arkiv, upprättande av digitalt arkiv in-scannng och systematisering av dokument och ritningar etc.
 • TF-Kalender Bevakning av avtal, besiktningar och andra tidsbundna myndighetskrav
  Upprättande av underhållsplaner.
 • Upprättande av bygglovshandlingar och sökande av bygglov.
 • Bevakning av nya lagar och myndighetskrav.

Låt oss hjälpa dig med teknisk förvaltning – kontakta oss idag!

Prova i tre månader

Vi är säkra på att du kommer bli nöjd som kund hos oss. Därför kan du enkelt prova på våra tjänster i tre månader. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd kan du då enkelt avsluta tjänsten. Kom igång snabbt!

Teknikförvaltning i Stockholm AB har hjälpt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med teknisk förvaltning sedan 1973. Vill du att vi ska hjälpa dig? Fyll i din mejladress eller ditt telefonnummer här så kontaktar vi dig så snart vi kan.