Vår unika modell

För att drift och underhåll av en fastighet skall bli effektiv med bästa kvalitet för såväl fastighetsägare som boende krävs specifik kunskap om fastigheten, kontinuitet vad avser engagerad personal och att varje aktivitet utförs med rätt kompetens.

Vår modell

För att drift och underhåll av en fastighet skall bli effektiv med bästa kvalitet för såväl fastighetsägare som boende krävs specifik kunskap om fastigheten, kontinuitet vad avser engagerad personal och att varje aktivitet utförs med rätt kompetens.

Med detta som utgångspunkt har TFAB (Teknikförvaltning i Stockholm AB) sedan starten utvecklat och förfinat en egen unik verksamhetsmodell som vi kallar TF Drifts och Underhållsledning. Denna bygger på;

  • Frekvent rondering enligt checklista anpassad specifikt efter fastighetens behov/status och utförd av samma kompetenta person för att proaktivt identifiera problem och förbättringspotential.
  • Driftsledning med hög teknisk kompetens för att garantera högsta kvalitet i problemlösning/utredning/ projektering, arbetsledning och rapportering.
  • Nyttjande av ett väl utbyggt nätverk med externa partners för såväl bastjänster som tekniska specialister ger flexibilitet, låga fasta kostnader och möjlighet att alltid välja rätt partner (och byta om så krävs) för specifik aktivitet med avseende på kompetens, kapacitet och pris. Fastighetsägaren godkänner alltid innan specifik partner engageras eller byts ut.
  • TF-VS ett molnbaserat transparant verksamhetssystem på mobila plattformar (platta, smartphone) där uppdragsgivaren kan följa alla aktiviteter och rapportering i realtid samt även lägga egna arbetsorder via en web-portal.
  • TF-Arkivet, ett digitalt arkiv där alla dokument, rapporter och ritningar läggs in och systematiseras och görs enkelt sökbara för att skapa bästa möjliga beslutsunderlag.
  • TF- Kalender en webbaserad kalender där all kritiska tider läggs upp, avseende, avtal, besiktningar, myndighetsrapportring etc.

För dig som fastighetsägare innebär detta, hög servicenivå och låga fasta kostnader, transparens om vad som görs, kontinuitet i engagerad personal, och att rätt kompetens och resurs alltid används.

Låt oss hjälpa dig med teknisk förvaltning – kontakta oss idag!

Prova i tre månader

Vi är säkra på att du kommer bli nöjd som kund hos oss. Därför kan du enkelt prova på våra tjänster i tre månader. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd kan du då enkelt avsluta tjänsten. Kom igång snabbt!

Teknikförvaltning i Stockholm AB har hjälpt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med teknisk förvaltning sedan 1973. Vill du att vi ska hjälpa dig? Fyll i din mejladress eller ditt telefonnummer här så kontaktar vi dig så snart vi kan.