Om Teknikförvaltning i Stockholm AB

Vi har arbetat med teknisk förvaltning av fastigheter sedan 1973. Under åren har vi utvecklat våra arbetsmetoder för att alltid kunna ge dig en tjänst av högsta kvalitet.

Om Teknikförvaltning i Stockholm AB

Nuvarande Teknikförvaltningen grundades för snart 45 år sedan med säte i Stockholm. I början av 90-talet förvärvades bolaget av Robert Wåland. Robert är civilingenjör maskinteknik och har en lång erfarenhet av teknisk förvaltning av fastigheter. I och med övertagandet inleddes omfattande en omfattande omdaning och utveckling av verksamheten i bolaget.

2011 förvärvades Dessima Airport Facility Management AB som bedrev teknisk förvaltning av logistikfastigheter, totalt 100 000 kvm lokalyta; på Arlanda, Landvetter och Sturups flygplatser åt Swedavia AB. Verksamheten har sedan en tid integrerats i Teknikförvaltningen.

Steg för steg har nuvarande verksamhetsmodell TF- drift och underhållsledning utvecklats med utgångspunkten att alltid kunna leverera hög kvalitet och effektivitet genom utnyttjande av den bästa kompetensen i kombination med effektiva och flexibla verksamhetssystem TF- VS, modern informationsteknologi, TF-Kalender och TF-Arkiv och effektiva tekniska övervakningssystem.

Våra ledord är kompetens, effektivitet och transparens.

Prova i tre månader

Vi är säkra på att du kommer bli nöjd som kund hos oss. Därför kan du enkelt prova på våra tjänster i tre månader. Om du mot förmodan inte skulle vara nöjd kan du då enkelt avsluta tjänsten. Kom igång snabbt!

Varför välja Teknikförvaltning i Stockholm AB

Det finns många goda anledningar till att anlita oss för att hjälpa till med den tekniska förvaltningen av din fastighet. Här är några av de bästa skälen:

  • Frekvent rondering anpassad till Er fastighet utförd av samma personal i kombination med hög teknik kompetens
  • Nyttjande av ett kompentent nätverk av partners garanterar att rätt kompetens och kapacitet till rätt pris alltid används
  • Genom vårt verksamhetssystem TF-VS kan ni följa vad som händer i Er fastighet i realtid, full transparens och dokumentation.
  • Genom vår verksamhetsmodell TF drift och underhållsledning kan vi erbjuda låga fasta kostnader och korta bindningstider.
  • Ni har alltid en kontaktpunkt (person) oavsett problemställning eller aktivitet
  • Effektiv dokumenthantering och avtals/myndighetsbevakning genom våra tilläggstjänster TF-Arkiv och TF-Kalender
  • Effektiv byggledning vid renovering om och tillbyggnad, vi bygger upp och kan nyttja specifik kunskap och beslutsunderlag om Er fastighet.

Vi skapar värde för fastighetsägaren – kompetens, effektivitet och transparens.

Låt oss hjälpa dig med teknisk förvaltning – kontakta oss idag!

Teknikförvaltning i Stockholm AB har hjälpt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med teknisk förvaltning sedan 1973. Vill du att vi ska hjälpa dig? Fyll i din mejladress eller ditt telefonnummer här så kontaktar vi dig så snart vi kan.